Esteettisesti miellyttävät ympäristöt

Valaistuksella ja erityisesti luonnonvalon määrällä on merkittävä vaikutus terveyteemme.

Valaistuksen merkitys

Valaistus ja päivänvalon määrä on vaikuttavat hyvinvointiimme, tuottavuuteemme ja valo on myös yksi ihmisten unirytmiin vaikuttavista tekijöistä. Valaistuksen avulla voidaan korostaa rakennuksen arkkitehtuuria ja parantaa turvallisuutta rakennuksessa ja sen ympäristössä. Valaistuksen tärkein tehtävä on varmistaa tiloissa tapahtuvan toiminnan kannalta riittävä valon määrä ja laatu.  

Onko kyse vain valaistuksesta? 

Rakennuksen visuaalinen miellyttävyys  on paljon muutakin kuin valaistusta. On tärkeätä suunnitella rakennukset siten, että käyttäjillä on mahdollisuus nauttia rakennusta ympäröivistä ulkomaailmasta ja maisemista. Valaistussuunnittelussa tulee myös huomioida valaistusratkaisujen energiatehokkuus ja kestävyys.

Värien vaikutus

Visuaalisesti miellyttävän ympäristön luomisessa tärkeää oikean valaistuksen ohella on miellyttävä värimaailma. Esimerkiksi rakennusten pintojen väritys, kuten julkisivun ja lattian väri, vaikuttavat merkittävästi tilan yleisilmeeseen. Tilan väreillä voidaan myös vaikuttaa tilan käyttäjien viihtymiseen ja mielialaan sekä siihen, miten avarana tila koetaan.

Julkisivu- ja lattiaratkaisujenalakatto- ja akustiikkaratkaisujen sekä valaistussuunnittelun avulla voit tehdä tilasta juuri tilan käyttäjien tarpeisiin parhaiten vastaavan. Jos kyseessä on monitoimitila, jota sovelletaan moneen eri käyttöön, voidaan väritystä ja valaistusta käyttää myös ratkaisuna tilan jakamiseen. 

Hyvä sisäilmasto tarkoittaa puhdasta ilmaa, miellyttävää lämpötilaa, hyvää ääniympäristöä sekä riittävästi valoa. Näiden kaikkien on oltava tasapainossa, jotta voimme vastata rakennusten käyttäjien tarpeisiin.
Viktor Lax
Markkinointijohtaja
Back top