Oikea lämpötila

Lämpötila on oikea silloin, kun se on rakennuksen käyttäjille sopiva, eikä rakennuksessa ole liian kuuma tai liian kylmä. Vedottomat, viihtyisät sisätilat lisäävät rakennuksen käyttäjien hyvinvointia ja tuottavuutta.

Lämpömukavuus

Sopiva lämpötila edistää ihmisten hyvinvointia ja lisää tuottavuutta. Sisäilman lämpötilan lisäksi on tärkeää varmistaa, että ilmankosteus, lämmönlähteiden lämpötila ja ilmanvaihto ovat optimaalisessa tasapainossa. 

Lämpötilalla on merkitystä

Lämpömukavuuteen vaikuttavat tekijät kuten lämpötila ja ilmankosteus määräytyvät käyttäjien yksilöllisten tarpeiden lisäksi sen mukaan mitä tilassa tarkoitus tehdä. Lämmitysratkaisujen suunnittelussa on huomioitava myös valitun ratkaisun energia- ja kustannustehokkuus sekä kestävyys vaikkapa uusiutuvia energialähteitä hyödyntämällä.

Hyvä sisäilmasto tarkoittaa puhdasta ilmaa, miellyttävää lämpötilaa, hyvää ääniympäristöä sekä riittävästi valoa. Näiden kaikkien on oltava tasapainossa, jotta voimme vastata rakennusten käyttäjien tarpeisiin.
Viktor Lax
Markkinointijohtaja
Back top