Sitoutunut kumppani

Mitä tulee alan eteenpäin viemiseen ja kumppanuuksiin kestävän rakentamisen edistämiseksi, Saint-Gobain on aktiivinen jäsen useissa eri organisaatioissa kuten Green Building Council -verkostossa maailmalla ja Suomessa.

1

2

3

Saint-Gobain ja Green Building Council (GBC) -verkosto

Me Saint-Gobainilla olemme rakentaneet vahvat siteet paikallisiin Green Building Council -verkostoihin ympäri maailmaa. Toimimme maailmanlaajuisesti ja olemme yksi merkittävimmistä Green Building Council -verkoston kumppaneista.

Olemme jäseniä yli 35 maan GBC:ssä, ja Pohjoismaiden ja Baltian alueella olemme aktiivisia kaikkien seitsemän toimintamaamme yhteisöissä. Lisäksi olemme mukana Green Building Council:in hallituksessa niin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa kuin Latviassakin.

Toimimme myös GBC:n eurooppalaisen verkoston kumppanina.

Lisäksi olemme mukana maailmanlaajuisen World Green Building Councilin työssä hallituksen neuvonantajana ja yritysedustajan roolissa.

Maailmanlaajuinen yhteistyö

Uskomme, että tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä rakentaessamme kestävämpää yhteiskuntaa. Kumppanuudet ovat meille tärkeitä ja keskeinen osa vastuullista toimintaamme.

Olemme WBCSD-järjestön (World Business Council for Sustainable Development) jäseniä. WBCSD:n kautta haluamme edistää erityisesti ilmastonmuutokseen, rakennusten energiatehokkuuteen, kestäviin kaupunkeihin ja kiertotalouteen liittyviä hankkeita ja aloitteita.

Olemme myös Pariisin COP21-ilmastokokouksessa lanseeratun GABC-aloitteen (Global Alliance for Building and Construction) jäseniä.

Lisäksi olemme yksi SBA-aloitteen (Sustainable Building Alliance) tukijoista. Se kokoaa yhteen keskeiset kestävän, vihreän rakennetun ympäristön sertifiointia (BREEAM, DGNB) toteuttavat toimijat.

Olemme mukana myös euroopanlaajuisissa aloitteissa kuten rakennusten energiatehokkuutta edistävän liittouman REC-aloitteessa (Renovate Europe Campaign).

Pohjoismaiset ja paikalliset kumppanuudet

Tiedämme, että innovatiivisimmat ratkaisut syntyvät ennen kaikkea paikallistasolla eri toimijoiden yhdistäessä osaamisensa ja voimansa tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi. Me Saint-Gobainilla osallistumme innolla tällaisiin yhteistyöhankkeisiin.

Suomessa olemme mukana EU:n rakentamisen ympäristöindikaattorien Level(s) pilotoinnissa ja testauksessa vuosien 2018-2019 aikana. Olemme myös GBC Finland:in kautta on mukana EeMAP-hankkeessa (Energy Eccificient Mortgages Action Plan) asiantuntijaryhmän jäsenenä luomassa suosituksia, joiden pohjalta tullaan kehittämään energiatehokkuuteen kannustavaa, niin sanottua vihreää asuntolainaa Euroopan markkinoille ja myös Suomeen.  

Olemme aktiivisia myös muissa Pohjoismaissa. Tanskassa olemme REBUS-hankkeen (Renovating Buildings Sustainably) kumppaneita. Kohtuuhintaiseen asuinrakentamiseen keskittyvällä yhteistyöhankkeella on kunnianhimoiset tavoitteet: vähentää olemassa olevien asuinkiinteistöjen energiankulutusta 50 %:lla, tehostaa materiaalitehokkuutta 30 %:lla sekä kasvattaa korjausrakentamisen tuottavuutta 20 %:lla, unohtamatta rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta käyttäjilleen.

Back top