Ekoinnovaatiot ja ympäristötavoitteemme

Uskomme, että tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen pitää panostaa tänään yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.

Ekoinnovaatiot

Tavoitteenamme on tuottaa erilaistavaa, vastuullista lisäarvoa asiakkaillemme kehittämällä vihreitä, innovatiivisia ja lisäarvoa tuottavia kestävän rakentamisen ratkaisuja, joissa ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointi huomioidaan jokaisessa tuotekehitysprojektissa.

Uskomme, että vastuullisissa, kestävissä rakennustuotteissa ja -materiaaleissa yhdistyvät seuraavat asiat:

  • pyrkimys minimoida ei-toivotut vaikutuksemme ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan (omassa ja hankintaketjumme toiminnassa)
  • tuottamalla vastuullista ja kestävää lisäarvoa ja hyötyjä asiakkaillemme ja rakennusten käyttäjille.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitimme oman Eko-innovaatio-ohjelman ja sitä tukevat työkalut. Ekoinnovaatio-ohjelman tarkoituksena on tukea tutkimus- ja tuotekehitysyksiköitämme huomioimaan vastuullisuus, materiaalitehokkuus, kierrätettävyys ja ympäristövaikutukset jo tuotekehitysprosessin alkumetreillä. 

Kansainvälisesti yli 600 henkilöä on koulutettu Ekoinnovaatio-ohjelmaan. Ensimmäinen koulutus Pohjoismaissa, mihin myös paikalliset tuotekehitystiimimme osallistuivat, järjestettiin vuonna 2015. Koulutuksia järjestetään määräajoin eri puolilla maailmaa. Seuraava Ekoinnovaatio-koulutus Pohjoismaissa pidetään tammikuussa 2018.

Ympäristötavoitteemme

Olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin minimoidaksemme toimintamme negatiiviset ympäristövaikutukset. Ennen kaikkea keskitymme oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kiertotalouden ja kierrätyksen edistämiseen ja hyödyntämiseen.

Suomessa olemme allekirjoittaneet yhtenä vastuullista energiankäyttöä edistävistä teollisuusyrityksistä kanssa valtion ja eri toimialojen välisen Energiatehokkuus-sopimuksen, jossa sitoudumme vähentämään energiankulutustamme 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Gyprocin Kirkkonummen tehdas oli yksi ensimmäisiä teollisuusyrityksiä Suomessa, jolle myönnettiin keväällä 2012 ISO 50001 energianhallintasertifikaatti. Isoverin Forssan tehtaan käyttämästä kaasusta 70% on paikallisesti Forssassa tuotettua biokaasua.

Isover ja Gyproc keräävät molemmat ylijäävää materiaalia rakentamisen asiakkailta ja kierrättävät näitä tuotannossaan. Gyproc vastaanottaa myös kipsilevyjä myös purkutyömailta, erottelee pahvin ja prosessoi materiaalin tuotannossa hyödynnettäväksi kipsiksi.

Maailmanlaajuisesti Saint-Gobain -konsernin tavoitteena on vähentää energiankulutustaan 15 %:lla ja hiilidioksipäästöjään 20%:lla vuoteen 2025* mennessä.

Vuonna 2014 kaikki Saint-Gobain-konsernin yhtiöt ottivat käyttöönsä yhteiset toimintaperiaatteet prosessiemme energiatehokkuuden, päästöjen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen osalta (Energy, Atmospheric Emissions and Climate Change Policy). Vuonna 2016 otimme käyttöön niin kutsutun sisäisen päästökaupan, joka velvoittaa huomioimaan ympäristövaikutukset (ensisijaisesti hiilidioksidipäästöt) kaikissa investointi- ja kehityshankkeissamme ja siten kannustaa ympäristöystävällisiin valintoihin toiminnassamme. 

Maailmanlaajuisesti Saint-Gobain - konserni on myös sitoutunut kasvattamaan tuotannossa syntyvän jätteen kierrätystä 50 %:lla ja vähentämään toimintojemme jätevettä 80 %:lla vuoteen 2025* mennessä.

*Määritellyillä laskentarajoilla, vertailuvuosi 2010.

Back top